Skip links

Ozempic®

Wat is Ozempic®?

De werkzame stof in Ozempic® is semaglutide. Het helpt uw lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen, alleen als de bloedsuiker te hoog is, en het kan helpen een hartaandoening te voorkomen.

Ozempic® wordt gebruikt als op zichzelf staande behandeling wanneer u geen metformine mag gebruiken (een ander geneesmiddel tegen diabetes).

Ozempic® wordt gebruikt met andere geneesmiddelen tegen diabetes, als die onvoldoende zijn om uw bloedsuikerspiegels te reguleren. Deze andere geneesmiddelen kunnen zijn:

via de mond in te nemen (orale) antidiabetesmiddelen (zoals metformine, thiazolidinedionen, sulfonylureumderivaten) of insuline. Het is belangrijk dat u doorgaat met uw dieet en lichaamsbeweging zoals u is verteld door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

ozempic-huidenlaserkliniekzeeland

Toedieningsvorm

Ozempic® is een heldere en kleurloze of nagenoeg kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Bekijk
Sleep