Skip links

Overbeharing

Wat is overbeharing?

We spreken van overbeharing als er te veel en te dikke haren groeien op plekken waar normaal geen of slechts dunne haren groeien. Er zijn twee vormen van overbeharing: hypertrichosis en hirsutisme. Ze komen meestal afzonderlijk voor, maar kunnen ook in combinatie optreden.

overbeharing-huidenlaserkliniekzeeland

Wat is hypertrichosis?

Hypertrichosis is een toename van haar op een willekeurig lichaamsgedeelte. De toename van haar is meer dan verwacht wordt op grond van leeftijd, ras of geslacht.

Hypertrichosis komt dus voor bij zowel mannen (jongens) als vrouwen (meisjes). Dit is het grootste verschil met hirsutisme.

De oorzaak van hypertrichosis is niet duidelijk, dit kan aangeboren zijn of kan later tot uiting komen door een bepaalde ziekte of door medicatie.

Wat is hirustisme?

Hirsutisme is een vorm van overbeharing bij vrouwen. De haargroei is hierbij toegenomen volgens een mannelijk beharingspatroon, zoals bijvoorbeeld donkere beharing op de bovenlip tot aan baardgroei. Hirsutisme komt veel voor en kan ontstaan door hormonen, genetisch bepaald of door gebruik van medicijnen.

Welke behandelingen zijn er bij ons voor overbeharing?

Bekijk
Sleep