Overbeharing Behandeling in Zeeland

Wat is overbeharing?

We spreken van overbeharing als er te veel en te dikke haren groeien op plekken waar normaal geen of slechts dunne haren groeien. Er zijn twee vormen van overbeharing: hypertrichosis en hirsutisme. Ze komen meestal afzonderlijk voor, maar kunnen ook in combinatie optreden.

Wat is hypertrichosis?

Hypertrichosis is an increase in hair on any part of the body. The increase in hair is more than expected based on age, race or gender.

Hypertrichosis thus occurs in both men (boys) and women (girls). This is the main difference with hirsutism.

The cause of hypertrichosis is not clear, it may be congenital or may be manifested later by a certain disease or by medication.

Wat is hirsutisme?

Hirsutisme is een vorm van overbeharing bij vrouwen. De haargroei is hierbij toegenomen volgens een mannelijk beharingspatroon, zoals bijvoorbeeld donkere beharing op de bovenlip tot aan baardgroei. Hirsutisme komt veel voor en kan ontstaan door hormonen, genetisch bepaald of door gebruik van medicijnen.

Overbeharing Behandeling

Welke behandelingen zijn er bij ons voor overbeharing?

Scroll to Top