Nazorg bij (Borst)Kanker

De huidtherapeut speelt een actieve rol in de nazorg en begeleiding van vrouwen en mannen met (borst)kanker. De gevolgen van (borst)kanker zijn lichamelijk en emotioneel ingrijpend. Na de medisch noodzakelijke ingrepen blijven vaak nog diverse huidproblemen over, zoals bijvoorbeeld de bijverschijnselen van chemotherapie en bestralingen, vochtophopingen door een beschadigd lymfestelsel, littekenweefsel en het ontbreken van een borst of tepel. De huidtherapeut biedt een breed scala aan behandelingen die ertoe bijdragen, dat pijn en lichamelijk ongemak verminderen en de zichtbare gevolgen van de operatie zoveel mogelijk weggenomen worden. Daarnaast heeft de huidtherapeut aandacht voor de psychologische en sociale aspecten van het genezing- en verwerkingsproces; met behandelingen, advies, het stimuleren en ondersteunen van zelfmanagement en een luisterend oor biedt de huidtherapeut een actieve rol in het herstellen van het zelfvertrouwen en het accepteren van de lichamelijke veranderingen.

Huidtherapie na (borst)kanker

Breast cancer surgery often leads to fluid buildup in the treated area. The skin therapist can use edema therapy to reduce pain and stiffness as a result of these fluid accumulations. In addition, the skin therapist (after breast reconstruction) can  apply a medical tattoo  to reconstruct the nipple (court). When there is a painful and / or stuck scar, the application of scar therapy can contribute to a reduction and relaxation of the scar tissue.

Scroll to Top