Skip links

Facelift

Waarom een facelift?

Een facelift is de meest efficiënte ingreep om uitgezakte wangen en een doorhangende hals te herstellen. Door veroudering kunnen de wangen afzakken. Dit zorgt voor een onscherpe kaaklijn (hamsterwangetjes) en soms een dubbele kin.
In de hals kunnen er ook verticale plooien ontstaan (platysmabanden). Indien men deze verouderingskenmerken herstelt, heeft men opnieuw een jeugdiger uiterlijk.

facelift-huidenlaserkliniekzeeland

Het resultaat

Een facelift zorgt voor een scherpere kaaklijn en een strakke hals. Een facelift zal niet helpen om de kwaliteit van de huid te verbeteren. Indien uw huid ruw is en rimpels vertoont door verlies aan elasticiteit door veroudering, zon, roken en dergelijke zal een bijkomende huidbehandeling nodig zijn zoals een peeling. Een facelift kan worden gecombineerd met een peeling.

De littekens

Bij een normale genezing bevinden de littekens zich verborgen in het haar van de slapen, de voor- en achterzijde van de oorschelp en het haar achter het oor. Deze insnede wordt gebruikt om de spierlagen van het gelaat te liften en het teveel aan huid te verwijderen.

De verschillen

Bij een mini-facelift wordt een kort litteken gebruikt, dat enkel aan de voorzijde van het oor loopt. Deze korte incisie is enkel geschikt indien er weinig huidoverschot is en indien er geen uitgebreide opspanning van de spieren van de hals nodig is. Verschillende termen worden hiervoor gebruikt zoals short scar facelift, MACS lift en S-lift.

Voor- en nadelen

Een facelift zal de tekenen van veroudering door uitzakken van de wangen en hals (grotendeels) laten verdwijnen. U zult dus een frisser uiterlijk bekomen, zonder dat uw gelaatstrekken veranderen of dat het zichtbaar is dat u een operatie hebt ondergaan. In de eerste weken na de ingreep zal het gelaat gezwollen zijn en bloeduitstortingen (blauwe plekken) vertonen. Deze periode duurt gemiddeld 2 tot 3 weken. Het is dan moeilijk om sociaal actief te zijn. Tevens zijn er hechtingen aanwezig.

Na de ingreep zal het gevoel in de wangen verminderd zijn. Daarnaast hebt u littekens die zich weliswaar op een nauwelijks zichtbare plaats bevinden doch die in het begin rood en gezwollen zullen zijn. Het verdere verouderingsproces zal ook een invloed hebben op het gelaat na een facelift. Toch zal de operatie ook op lange termijn een gunstig effect blijven hebben op het uitzicht van uw gelaat.

Verwikkelingen na een facelift zijn zeldzaam en vaak niet ernstig. Zoals bij elke operatie kan een bloeding of infectie optreden. Daarnaast kan er vertraagde wondgenezing optreden doordat een stukje huid langs de wondrand afsterft. Door minstens één maand voor en na de ingreep niet te roken kan men de kans hierop verminderen. Soms wordt de haargrens naar boven toe verplaatst. De ernstigste verwikkeling komt uiterst zelden voor en bestaat uit een uitval van een gelaatszenuw. Dit treedt meestal eenzijdig en gedeeltelijk op. Vaak, maar niet altijd, herstelt dit spontaan. Hiervoor is wel bijkomende behandeling noodzakelijk. Elke operatie verhoogt de kans op het ontwikkelen van een bloedklonter in de aders van de benen. Hiervoor is het belangrijk dat u na ontslag uit het ziekenhuis voldoende beweegt en vocht inneemt. Indien u een verhoogd risico loopt zullen bijkomende maatregelen worden genomen om dit te vermijden.

Tarieven
Prijs per behandeling
Gelaat
Bekijk
Sleep